Moshe Stareshefsky and Teddy – Hatzolah of Passaic/Clifton

Moshe Stareshefsky and Teddy